پروژه

EDUKUNDO یک پلت فرم آموزش الکترونیکی چند زبانه است که به والدینی که زبان اصلی آنها آلمانی نیست، دسترسی رایگان به اطلاعات مربوط به آموزش را ارائه می دهد. 

نام پروژه برگرفته "Bildung" 

ز قطعاتی از ترجمه های کلمه به 20 زبان مختلف است 

این پلتفرم در قالب کلیپ‌های ده تا سی دقیقه‌ای، ویدیوهای اطلاعاتی بسیار حرفه‌ای را ارائه می‌کند که با همکاری پخش‌کننده تلویزیون اجتماعی تولید شده‌اند. 

این ویدیوها به 13 زبان زیرنویس هستند. 

امیدواریم از مرور یدیو لذت ببریدإ