EDUKUNDO:

Obrazovanje višejezično

EDUKUNDO objašnjava austrijski obrazovni sistem na lako razumljivom jeziku i sa višejezičnim titlovima – tako da je obrazovanje dostupno svima.

Projekat

EDUKUNDO je višejezična platforma za e-učenje koja roditeljima čiji maternji jezik nije njemački nudi besplatan pristup informacijama o obrazovanju. Projekat je dobio ime od fragmenata prijevoda riječi „obrazovanje“ na 20 različitih jezika. Platforma daje visokoprofesionalne informativne videozapise u trajanju od 10 do 30 minuta, proizvedene u saradnji sa participativnim TV emiterom OKTO. Svi videozapisi su titlovani na 13 jezika.

Nadamo se da ćete uživati u gledanju video sadržaja!