Projekti

EDUKUNDO është një platformë digjitale shumëgjuhësore, që prindërve me gjuhë të parë jo -gjermanisht, ju ofron falas një çasje në informatat e veçanta për edukim. Emri i projektit erdhi nga fjalët fragmente të përkthimit të fjalës "edukim“ në 20 gjuhë të ndryshme.  Në formë të klipeve nga dhjetë deri në tridhjetë minuta, platforma ofron video informative të prodhuara në bashkëpunim me transmetuesin televizik komunitar OKTO. Këto video janë të titëruara në 13 gjuhë.  Ne ju urojmë juve shumë kënaqësi gjatë shfletimit të videotekës! 

Projekti EDUKUNDO mbështetet (financohet) nga: