Rrethë nesh

Sponsorët e projektit nga EDUKUNDO janë organizatat e reja austriake (të quajtura edhe të rejat). Të rejat janë një rrjetë I oranizatave në të gjitha shtetet federale, që janë aktive në fushën e integrimit – me qëllim që të mbështesin një integrim të përbashkët si dhe pjesëmarrje të barabartë të migrantëve në Austri. Më shumë informacione mund të merrni në neueorganisationen.at.  

Projekti EDUKUNDO mbështetet (financohet) nga: