O nas

Realizatorem projektu EDUKUNDO jest organizacja Neuen Österreichischen Organisatonen (zwana

też die Neuen) . Die Neuen są ogólnokrajową siecią organizacji aktywnych w obszarze integracji –

mających na celu wspólne wspieranie integracji i równouprawnienia migrantów w Austrii. Więcej

informacji na ten temat można znaleźć na stronie neueorganisatonen.at.

Projekt EDUKUNDO wspierany jest przez: