Wideoteka

Wsparcie w nauce niemieckiego

od przedszkola po wiek dorosły

Wsparcie oraz pomoc fnansowa

w szkole oraz nauce zawodu

Poradnie dla

dorosłych i dla rodziców

Szkolny system oceniania

Życie codzienne

w szkole

Wsparcie w nauce języka niemieckiego

w szkole

Wyższe klasy szkoły średniej/licea

(Szkoła średnia drugiego stopnia)

Kompetencje cyfrowe

dla dorosłych

Nauka cyfrowa

Kształcenie przez

rodziców i wielojęzyczność w życiu codziennym

Stowarzyszenia rodziców

Lekcje etyki i religii

Wsparcie i zasiłki

w zakresie edukacji dorosłych

Grupy dziecięce

i przedszkola

Szkoła średnia i gimnazjum

(Szkoła średnia pierwszego stopnia)

Nauka w języku ojczystym

Opieka popołudniowa

Obowiązek szkolny i kształcenie obowiązkowe

Poradnie edukacyjne

dla uczniów

Szkolne gremia

Psychologia szkolna

Nauka przez całe życie

Dwie przykładowe drogi edukacji

Uniwersytety

i szkoły wyższe

Szkoła podstawowa

(Stopień podstawowy)

Bildungsangebote

der Arbeiterkammer