Projekt

EDUKUNDO jest wielojęzyczną platormą e-learningową, oferującą rodzicom, dla których język

niemiecki nie jest pierwszym językiem, bezpłatny dostęp do informacji z zakresu edukacji. Nazwa

projektu powstała z fragmentów słowa „edukacja“ przetłumaczonego na 20 różnych języków. Platorma oferuje profesjonalne dziesięcio- do trzydziestominutowe flmy informacyjne, nakręcone we współpracy ze społeczną stacją telewizyjną OKTO. Do flmów oferowane są napisy w 13 językach.

Życzymy dobrej zabawy przy przeglądaniu wideoteki!